Технологій та дизайну виробів з деревини

Courses tagged with "Технологій та дизайну виробів з деревини"

ОС "Бакалавр"

Спеціальність 187 Деревообробні та меблеві технології

Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ЄКТС: 8; 4 (Ск).
Автор: Баранова Ольга Сергіївна - cтарший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Лакида Юрій Петрович - старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.

blank20

Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ЄКТС: 4.
Викладачі:  Буйських Наталія Володимирівна - старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Мазурчук Сергій Миколайович - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: Особливості мікро- і макроскопічної будови деревини. Хімічний склад деревини і можливості її використання як хімічної сировини. Фізичні і механічні властивості деревини, необхідні для удосконалення існуючих і створення нових технологічних процесів. Класифікації вад деревини. Класифікації лісових товарів і їх основна характеристика.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Горбачова Олександра Юріївна - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: Дисципліна розкриває наступні питання: мета та технологічні цілі захисної обробки деревини; властивості деревини, які мають вплив на процеси захисної обробки деревини; класифікація грибів, що пошкоджують деревину; типи загнивання деревини; умови розвитку грибів; коротка характеристика дереворуйнуючих комах; характеристика пошкоджень деревини; антисептики; антипірени; способи захисту круглих лісоматеріалів при зберіганні на лісосіках та складах; правила влаштування фундаментів, підлоги першого поверху, стін, перекриттів і дерев’янихдахів; гідроізоляція підвальних приміщень; профілактичні заходи та боротьба з виявленими домовими грибами; класифікація методів просочування деревини; обладнання для просочуваннядеревини; транспортне та допоміжне обладнання; автоклави; правила техніки безпеки при роботи з захисними речовинами; правила промислової санітарії на дерево просочувальних підприємствах.

14.jpg14.jpg
Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 1-2 (Ск). ЄКТС: 5; 8 (Ск).
Викладачі: Білецький Михайло Олексійович - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Баранова Ольга Сергіївна - старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Викладачі: Цапко Юрій Володимирович - професор кафедри технологій та дизайну виробів з дереви; Мазурчук Сергій Миколайович - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з дереви.

blank16

Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладачі: Цапко Юрій Володимирович - професор кафедри технологій та дизайну виробів з дереви; Мазурчук Сергій Миколайович - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з дереви.

blank20

Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 1.
Автор: Баранова Ольга Сергіївна – страший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Лакида Юрій Петрович – доцент  кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.

blank20

 

Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 1.
Автор: Буйських Наталія Володимирівна - к.т.н., старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: Курс навчальної практики з "Деревинознавства" призначений для закріпленння теоретичних знань студентами. Практика відбувається протягом шести днів по 6 годин. Форма звітності залік.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 1.
Автори: Баранова Ольга Сергіївна – страший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Білецький Михайло Олексійович – доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.

blank20

Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3. Тривалість: 3 тижні.
Автор: Горбачова Олександра Юріївна - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: Навчальна практика з дисципліни «Основи фахової підготовки» є обов’язковим видом навчальних занять на кафедрі технологій та дизайну виробів з деревини. Її мета полягає у поглибленні набутих теоретичних знань, придбанні практичних навичок, досконалому вивченні реальних технологічних процесів на підприємствах деревообробної галузі. Завданням є ознайомлення студентів із макро- і мікроскопічною будовою та фізико-механічними властивостями деревини; сучасними технологіями виготовлення пиломатеріалів, клеєних матеріалів, виробів з деревини; новітніми зразками обладнання для обробки та переробки деревини.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 0.
Автор: Баранова Ольга Сергіївна – страший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.

blank20

Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалаври. Семестр: 6; 2 (Ск). ECTS: 1.
Автор: Баранова Ольга Сергіївна – страший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Білецький Михайло Олексійович – доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.

blank20

Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 1.
Автори: Баранова Ольга Сергіївна – страший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Лакида Юрій Петрович – доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.

blank20

Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 1.
Автори: Баранова Ольга Сергіївна – страший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Білецький Михайло Олексійович – доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Пінчевська Олена Олексіївна - завідувач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.

blank20

Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3; 2 (Ск). ЄКТС: 5; 4 (Ск).
Викладач: Сірко Зіновій Степанович - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.

Зав'ялов Денис Лазарович - асистент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.

Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Горбачова Олександра Юріївна - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: Дисципліна розкриває перед студентами-першокурсниками особливості навчання у ВУЗі, внутрішнім розпорядком, правами та обов'язками студентів НУБіП України. У даному курсі коротко розглядаються усі спеціальні дисципліни, які студенти вивчатимуть під час навчання. Наведено загальні відмінності і особливості будови деревини різних порід, способи розкрою деревини, конструкцію верстатів різного призначення.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Викладачі: Баранова Ольга Сергіївна - старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; 

Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 7.
Автор: Спірочкін Андрій Костянтинович - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Горбачова Олександра Юріївна - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: У курсі "Технологія виробів з деревини" розглянуто принципи конструювання виробів з деревини із урахуванням сучасних вимог технічної естетики, раціональних витрати матеріалів і трудових затрат та технології їх виробництва як системи методів і правил переробки деревних матеріалів у вироби, що базується на сучасних досягненнях науки, дослідженнях і узагальненні передового досвіду. Способи і методи вирішення технологічних завдань на сучасному рівні із застосуванням елементів досліджень. Завдання і методи управління якістю продукції.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2021