Технологій та дизайну виробів з деревини

Область Курси відмічена як "Технологій та дизайну виробів з деревини"

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ЄКТС: 9; 4 (Ск).
Викладачі: Баранова Ольга Сергіївна - cтарший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Білецький Михайло Олексійович - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: Загальний сучасний стан та перспективи розвитку виробництва меблевих виробів в Україні та за кордоном. Класифікація меблевих виробів. Матеріали для виготовлення меблевих виробів. Фурнітура. Структура технології виробництва меблів. Виробничий та технологічний процес виготовлення меблі. Типові технологічні процеси виготовлення корпусних меблевих виробів. Розрахунок технологічного процесу та норм витрат матеріальних та трудових ресурсів. Якість меблів. Показники та контроль якості меблів.
НН20

Категорія: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3. Кількість тижнів: 3.
Викладач: Баранова Ольга Сергіївна - старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.

Категорія: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ЄКТС: 4.
Викладачі: Буйських Наталія Володимирівна - старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Мазурчук Сергій Миколайович - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: Особливості мікро- і макроскопічної будови деревини. Хімічний склад деревини і можливості її використання як хімічної сировини. Фізичні і механічні властивості деревини, необхідні для удосконалення існуючих і створення нових технологічних процесів. Класифікації вад деревини. Класифікації лісових товарів і їх основна характеристика.

Категорія: ДМТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Горбачова Олександра Юріївна - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: Дисципліна розкриває наступні питання: мета та технологічні цілі захисної обробки деревини; властивості деревини, які мають вплив на процеси захисної обробки деревини; класифікація грибів, що пошкоджують деревину; типи загнивання деревини; умови розвитку грибів; коротка характеристика дереворуйнуючих комах; характеристика пошкоджень деревини; антисептики; антипірени; способи захисту круглих лісоматеріалів при зберіганні на лісосіках та складах; правила влаштування фундаментів, підлоги першого поверху, стін, перекриттів і дерев’янихдахів; гідроізоляція підвальних приміщень; профілактичні заходи та боротьба з виявленими домовими грибами; класифікація методів просочування деревини; обладнання для просочуваннядеревини; транспортне та допоміжне обладнання; автоклави; правила техніки безпеки при роботи з захисними речовинами; правила промислової санітарії на дерево просочувальних підприємствах.

Категорія: ДМТ
Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 1-2 (Ск). ЄКТС: 5; 8 (Ск).
Викладачі: Білецький Михайло Олексійович - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Баранова Ольга Сергіївна - старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати класифікацію виробів з деревини; вимоги до конструкції виробів з деревини в т.ч. меблевих виробів; конструктивні вимоги до дерев’яних матеріалів; особливості з’єднань та основи конструювання виробів з деревини; особливості конструювання корпусних меблів; основні положення Єдиної Системи конструкторської документації ЕСКД); вимог ергономіки та засоби їх дотримання.
Категорія: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Викладачі: Цапко Юрій Володимирович - професор кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Мазурчук Сергій Миколайович - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: Зміст дисципліни: кількісні методи оцінювання якості і стандартизація лісо- та пилопродукції, виробів з деревини, верстатів і обладнання та сертифікація технологічних процесів у деревообробці; управління якістю продукції; технічні засоби вимірювання; відповідальність за недотримання вимог стандартів.

NN16

Категорія: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автори: Цапко Юрій Володимирович - професор кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Мазурчук Сергій Миколайович - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Горбачова Олександра Юріївна - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: У курсі "Модифікування деревини та деревинних матеріалів" схарактеризовано основні види деревно-полімерних матеріалів, наведено особливості їх отримання, розкрито питання сучасних технологічних процесів виробництва модифікованої деревини, шляхів підвищення якості та зниження собівартості продукції.

НН20'mod1

Категорія: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 1. Кількість тижнів: 1.
Автор: Баранова Ольга Сергіївна – старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Лакида Юрій Петрович – доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: Навчальна практика з виробництва меблів з деревино-композиційних матеріалів і масивної деревини.

НП20

Категорія: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 2.
Автор: Буйських Наталія Володимирівна - к.т.н., старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: Курс навчальної практики з "Деревинознавства" призначений для закріпленння теоретичних знань студентами. Практика відбувається протягом п'яти днів днів по 5 годин. Форма звітності залік.

Категорія: ДМТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 1. Кількість тижнів: 1.
Автори: Баранова Ольга Сергіївна – старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Білецький Михайло Олексійович – доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.

blank20

Категорія: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3. Тривалість: 3 тижні.
Автор: Горбачова Олександра Юріївна - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: Навчальна практика з дисципліни «Основи фахової підготовки» є обов’язковим видом навчальних занять на кафедрі технологій та дизайну виробів з деревини. Її мета полягає у поглибленні набутих теоретичних знань, придбанні практичних навичок, досконалому вивченні реальних технологічних процесів на підприємствах деревообробної галузі. Завданням є ознайомлення студентів із макро- і мікроскопічною будовою та фізико-механічними властивостями деревини; сучасними технологіями виготовлення пиломатеріалів, клеєних матеріалів, виробів з деревини; новітніми зразками обладнання для обробки та переробки деревини.

Категорія: ДМТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 1. Кількість тижнів: 1.
Автор: Баранова Ольга Сергіївна – старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.

НП20

Категорія: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ECTS: 1. Кількість тижнів: 1.
Автор: Спірочкін Андрій Костянтинович - канд. техн. наук, доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.

Категорія: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 1. Кількість тижнів: 1.
Автори: Баранова Ольга Сергіївна – страший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Лакида Юрій Петрович – доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.

НН20

Категорія: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 1. Кількість тижнів: 1.
Автори: Баранова Ольга Сергіївна – старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Білецький Михайло Олексійович – доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Пінчевська Олена Олексіївна - завідувач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.

Категорія: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3; 2 (Ск). ЄКТС: 5; 4 (Ск).
Викладач: Сірко Зіновій Степанович - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Зав'ялов Денис Лазарович - асистент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: Основи теорії різання деревини і деревних матеріалів, різання як робочий процес деревообробних верстатів, дереворіжучі інструменти, загальні дані про обладнання деревообробних підприємств, функціональні складові одиниці і механізми деревообробного обладнання, дереворіжучі верстати загального призначення, обладнання спеціальних деревообробних виробництв.

Категорія: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Горбачова Олександра Юріївна - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: Дисципліна розкриває перед студентами-першокурсниками особливості навчання у ВУЗі, внутрішнім розпорядком, правами та обов'язками студентів НУБіП України. У даному курсі коротко розглядаються усі спеціальні дисципліни, які студенти вивчатимуть під час навчання. Наведено загальні відмінності і особливості будови деревини різних порід, способи розкрою деревини, конструкцію верстатів різного призначення.

Категорія: ДМТ
Рік останньої атестації: 2017

ОС "Бакалавр"

Спеціальність 187 Деревообробні та меблеві технології

Категорія: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Викладачі: Баранова Ольга Сергіївна - старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: Стільці та крісла. Загальні відомості та класифікація. Схеми установки сидінь стільців. Кріплення сидінь та спинок. Меблі для сидіння і лежання. М'які пружинні елементи. Декоративне оздоблення поверхонь м'яких елементів. Опори м’яких меблів. Матеріали для м'яких меблів.

Технологія конструкційних елементів з деревини

Категорія: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 7.
Автор: Спірочкін Андрій Костянтинович - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини; Горбачова Олександра Юріївна - доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Анотація: У курсі "Технологія виробів з деревини" розглянуто принципи конструювання виробів з деревини із урахуванням сучасних вимог технічної естетики, раціональних витрати матеріалів і трудових затрат та технології їх виробництва як системи методів і правил переробки деревних матеріалів у вироби, що базується на сучасних досягненнях науки, дослідженнях і узагальненні передового досвіду. Способи і методи вирішення технологічних завдань на сучасному рівні із застосуванням елементів досліджень. Завдання і методи управління якістю продукції.

Категорія: ДМТ
Рік останньої атестації: 2021