Магістри спеціальності Менеджмент
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітня програма «Управління інноваційною і консалтинговою діяльністю»
Випускова кафедра: Публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва
Тел.: (067) 708-36-79
E-mail: public_admin@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, доцент Приліпко Сергій Михайлович

Спеціальність: Державна служба (Державне управління). ОС: Магістр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: ...

Рік останньої атестації: 2017
Автори курсу: Гулак О.В.
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Аудит. години: 30 (лекцій - 15, практичних - 15). Сам. робота: 90 год. Форма контролю: Екзамен.
Автор: Приліпко Сергій Михайловичв.о., д-р держ. упр., доцент, зав. кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною і консалтинговою діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Кулаєць Марія Михайлівна - директор ННІ післядипломної освіти, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Розподіл годин: Лекції - , Практичні - , Самостійна робота - . Підсумковий контроль: Екзамен.
Автор: Талавиря Микола Петрович - д-р екон. наук, професор кафедри економічної теорії.
Анотація: Тут напишіть в один абзац анотацію своєї дисципліни.

Покликання на силабус Силабус

П24'ВНП

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Розподіл годин: Лекції - , Практичні - , Самостійна робота - . Підсумковий контроль: Залік.
Анотація: Тут напишіть в один абзац анотацію своєї дисципліни.

Покликання на силабус Силабус

Спеціальність: 073 Менеджмент ((Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю).  ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - д.е.н., професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.

Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Скрипниченко Владислав Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Анотація: Оволодіння знаннями та практичними навичками в сфері охорони, захисту та використання об’єктів інтелектуальної власності. Ознайомити студентів з основними характеристиками об’єктів, які відносяться до інтелектуальної власності; розкриття ролі інтелектуальної власності в економічному і культурному розвитку нашого суспільства.

Рік останньої атестації: 2019
Автори курсу: Піддубний О.Ю.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Стретович Олександр Анатолійович - доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК.

Рік останньої атестації: 2018
Автори курсу: Стретович Олександр Анатолійович

Спеціальність: 073 Менеджмент ((Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю).  ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Викладач: Витвицька Ольга Данилівна - професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.


Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент ((Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - д.е.н., професор.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Скрипниченко Владислав Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності; Стретович Олександр Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: Метою викладання дисципліни є формування системи знань щодо сучасних методів системних досліджень у сфері управління економічними процесами, а також набуття студентами практичних навичок використання сучасних методів розроблення і прийняття управлінських інноваційних рішень.

Рік останньої атестації: 2019
Автори курсу: Скрипниченко В.А.

Спеціальність: 073 Менеджмент ((Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - д.е.н., професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Кулаєць Марія Михайлівна - професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи знань у галузі управління та комерціалізації інноваційної діяльності на мікро- та макрорівні, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати її ефективність.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Стретович Олександр Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладач: Витвицька Ольга Данилівна, д-р екон. наук, професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
П23

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю; Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - доктор економічних наук, професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна- професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, д.е.н.

np17`3lek`1zav

Specialty: 073 Management (Management of innovative activity). OS: Master. Semester: 1. ECTS: 4.
Author: Харченко Володимир Віталійович - доцент кафедри інформаційних систем і технологій.