Магістри спеціальності Менеджмент

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Управління інноваційною діяльністю»

Випускова кафедра: Публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності

Тел.: (044) 527-86-58

E-mail: inpoagro@gmail.com

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Витвицька Ольга Данилівна

Specialty: 073 Management (Management of innovative activity). OS: Master. Semester: 1. ECTS: 4.
Author: Харченко Володимир Віталійович - доцент кафедри інформаційних систем і технологій.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Скрипниченко Владислав Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр:  1. ECTS: 4.
Автор: Піддубний Олексій Юрійович - доцент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Оволодіння знаннями та практичними навичками в сфері охорони, захисту та використання об’єктів інтелектуальної власності. Ознайомити студентів з основними характеристиками об’єктів, які відносяться до інтелектуальної власності; розкриття ролі інтелектуальної власності в економічному і культурному розвитку нашого суспільства.
Доступ до курсу: Тільки для зареєстрованих користувачів.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Стретович Олександр Анатолійович - доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю, Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - д.е.н., професор.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Скрипниченко Владислав Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю; Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - д.е.н., професор.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). Семестр: 2. ECTS: 6.
Автори: Скрипниченко Владислав Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Стретович Олександр Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: Метою викладання дисципліни є формування системи знань щодо сучасних методів системних досліджень у сфері управління економічними процесами, а також набуття студентами практичних навичок використання сучасних методів розроблення і прийняття управлінських інноваційних рішень.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна -д.е.н., професор  кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
АвторСкрипниченко Владислав Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи знань у галузі управління та комерціалізації інноваційної діяльності на мікро- та макрорівні, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати її ефективність.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Стретович Олександр Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Стретович Олександр Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Обиход Катерина Олександрівна - асистент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, к.е.н.    Витвицька Ольга Данилівна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, д.е.н.

np17`3lek`1zav