Бакалаври спеціальності Право

Спеціальність 081 Право

Освітньо-професійна програма «Право»

Випускові кафедри:

Теорії та історії держави і права
Тел.:
(044) 259-97-25.
E-mail: historylaw_chair @twin.nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – кандидат юридичних наук, доцент Качур Віра Олегівна

Адміністративного та фінансового права
Тел.: (044) 259-97-25.
E-mail: adminlaw@twin.nauu.kiev.ua
Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор Курило Володимир Іванович

Цивільного та господарського права
Тел.: (044) 259-97-25.
E-mail: civillaw_chair@twin.nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, доцент Піддубний Олексій Юрійович

Аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука
Тел.: (044) 259-97-25
E-mail: agrolaw_chair @twin.nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор Єрмоленко Володимир Михайлович

Міжнародного права та порівняльного правознавства
Тел.: (044) 259-97-25.
E-mail: interlaw_chair @twin.nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор Ладиченко Віктор Валерійович