Магістри спеціальності Агроінженерія

Спеціальність 208 «Агроінженерія»

Освітня програма «Агроінженерія»

Випускові кафедри:

Механізації тваринництва
Тел.: (044) 527-85-35
E-mail: mechaniz_chair@twin.nauu.kiev.ua
Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Хмельовський Василь Степанович

Технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка
Тел.: (044) 527-88-53
E-mail: vdv-tsim@ukr.net
Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Войтюк Валерій Дмитрович

Охорони праці та інженерії середовища
Тел.: (044) 527-82-99
E-mail: voynaiov@bigmir.net
Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Войналович Олександр Володимирович

Сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка
Тел.: (044) 527-85-37
E-mail: sgms@ukr.net Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Гуменюк Юрій Олегович

Тракторів, автомобілів та біоенергетичних систем
Тел.: (044) 527-88-95
E-mail: gagolub@ukr.net
Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Голуб Геннадій Анатолійович