Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Наконечна Катерина Віталіївна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Дана дисципліна знайомить майбутніх фахівців з основами формування політики в аграрній сфері, дає можливість опанувати методичні та методологічні основи розробки та реалізації комплексу заходів щодо підтримки та забезпечення розвитку сільського господарства в системі міжгалузевих зв’язків у національній економіці, а також оцінити з позиції теорії практичні дії державних структур щодо регулювання агропромислового виробництва країни.

Спеціальності: ФМТ. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Березова Людмила Василівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

blank16`9prez`151bank

Спеціальність: •208 Агроінженерія; •274 Автомобільний транспорт; •275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Зуєнко Неля Олександрівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Рік останньої атестації: 2009

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Онищенко Володимир Борисович - доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.

bank0