Магістри спеціальності Транспортні технології на автомобільному транспорті

Спеціальність 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Освітня програма «Транспортні технології на автомобільному транспорті»

Випускові кафедри:

Транспортних технологій та засобів у АПК
Тел.: (044) 527-86-32
E-mail: ttnubip@ukr.net
Завідувач кафедри – кандидат наук з державного управління, Овчар Петро Андрійович

Тракторів, автомобілів та біоенергетичних систем
Тел.: (044) 527-88-95
E-mail: gagolub@ukr.net
Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Голуб Геннадій Анатолійович

Технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка
Тел.: (044) 527-88-53
E-mail: vdv-tsim@ukr.net
Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Войтюк Валерій Дмитрович

Спеціальність 275 - транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

ОС: Магістр. Семестр: 1. 

Лектор: Бондарєв Сергій Іванович, к.т.н., доцент.

Викладач: Бондарєв Сергій Іванович, к.т.н., доцент.

Анотація: дисципліна відноситься до циклу фахової підготовки спеціаліста з організації перевезення вантажів АПК автотранспортом. Метою вивчення дисципліни є засвоєння наступних матеріалів: класифікація та основні властивості вантажів АПК і продукції переробки сільгосппродукції; особливості перевезення вантажів автотранспортом і їх зберігання; технології вантажних операцій та розміщення (кріплення) вантажів в кузовах автомобілів різних типів; законодавчі (підзаконні) акти, постанови, нормативні вимоги та інша документація для комплексної організації транспортування вантажів АПК.

Спеціальність: 275 Транспортні технології (Транспортні технології на автомобільному транспортні). ОC: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт; 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Яременко Наталія Віталіївна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: Завданням цього курсу є розвиток у студентів навичок усного й письмового ділового спілкування, поглиблення навичок реферування англійською мовою автентичних англомовних текстів за діловою тематикою та навичок ділового листування, пов'язаного зі сферою навчання.

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Войналович О.В. - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища, Мотрич М.М. - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладач: Несвідомін Андрій Вікторович - старший виладач кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Класифікація доріг внутрішньогосподарського призначення, особливості їх будівництва та експлуатації. Планування, компоненти покриття в залежності від кліматичних, ґрунтових та інших умов. Розрахунок завантаженості дороги та допустимого навантаження на дорожнє покриття.

П20

Спеціальність: 275 Транспортні технології (Транспортні технології на автомобільному транспортні). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Мельник Валентина Іванівна – доцент кафедри надійності техніки.

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Братішко Вячеслав Вячеславович - доцент кафедри механізації тваринництва; Семененко Марина Василівна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Курс спрямований на технологію вторинної переробки деталей та агрегатів автотранспортних засобів із метою енерго- та ресурсозбереження.

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Поліщук Віктор Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища, Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Братішко Вячеслав Вячеславович - доцент кафедри механізації тваринництва.

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспортні). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Загурський Олег Миколайович - професор кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.

Робоча програма.pdfРобоча програма.pdf

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Бондарєв Сергій Іванович - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Мета вивчення дисципліни  – підготовка спеціалістів широкого профілю з управління і організації роботи автотранспортних підприємств. Представлені матеріали з теорії і практики управління якістю автопідприємствами, викладено методологічні основи управління якістю - ефективність контролю якості автопослуг, показана роль стандартизації і сертифікації, розглянуті методи управління витратами на забезпечення якості.

Робоча програма дісципліни.pdfРобоча програма дісципліни.pdf