Магістри спеціальності Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Освітня програма «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»

Випускові кафедри:

Конструювання машин і обладнання
Тел.: (044) 527-87-34
E-mail: machinebuild_centre@twin.nauu.kiev.ua
Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Ловейкін Вячеслав Сергійович

Надійності техніки
Тел.: (044) 527-87-71
E-mail: novitskiyAV@ukr.net
Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Новицький Андрій Валентинович

Тракторів, автомобілів та біоенергосистем
Тел.: (044) 527-88-95
E-mail: gagolub@ukr.net
Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Голуб Генадій Анатолійович