Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (•Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва; •Обладнання лісового комплексу; •Технічний сервіс машин та обладнання АПК). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Соломка Олексій Валерійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

Теорія прийняття рішень в умовах екологічних і економічних обмежень.
Спеціальності:
•Організація і регулювання дорожнього руху, •Організація перевезень і управління на транспорті. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Рік останньої атестації: 2011