Магістри спеціальності Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітня програма «Будівництво та цивільна інженерія»

Випускові кафедри:

Будівництва
Тел.: (044) 527-83-92
E-mail: bakulin959@ukr.net
Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Бакулін Євгеній Анатолійович

Механіки
Тел.: (044) 527-83-25
E-mail: berezovyi@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Березовий Микола Георгійович

Викладач: Вергезов Олексій Григорович

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: МагістрСеместр:  1. ЄКТС: 4
Автор: Мар'єнков Микола Григорович - кафедра будівництва.
Анотація: 

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: МагістрСеместр:  1. ЄКТС: 4
Автор: Яковенко Ігор Анатолійович - кафедра будівництва.
Анотація: 

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОСМагістр. Семестр: 1ЄКТС: 3.
Автори: Пилипенко Андрій Петрович - доцент кафедри механіки.

Анотація: 


Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: МагістрСеместр:  1. ЄКТС: 4
Автор: Крушельницький Віктор Васильович - старший викладач кафедри конструювання машин і обладнання.
Анотація: 

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Магістр. Семестр: 2ЄКТС: 5.
Автор: Дмитренко Євгеній Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.
Анотація: 

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Хмельовська Світлана Зиновіївна - асистент кафедри надійності техніки.

nn16`mod1

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. 

ОС: Магістр. Семестр: 1. 

ECTS: 3,5.
Автор: Ромасевич Юрій Олександрович - професор кафедри конструювання машин і обладнання.

Анотація: у курсі розглядається сукупність методологічних засобів, які використовуються для підготовки та обґрунтування рішень стосовно складних проблем будівництва. Основою курсу є системний підхід та ряд методів математичних дисциплін і сучасної теорії управління.

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та цивільна інженерія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Войналович О.В. - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища; Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та цивільна інженерія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Освітня програма: Освітньо-професійна, Освітньо-наукова.
Автор: Троханяк Олександра Миколаївна - доцент кафедри надійності техніки.

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Магістр. Семестр: 2ЄКТС: 2.
Автор:  Ярмоленко Микола Григорович - к.т.н., професор кафедри будівництва.

Анотація – Будівництво об’єктів сільськогосподарського призначення сьогодні , в зв’язку зі збільшенням об’єктів виробництва , стало дуже актуальним . В даному курсі передбачається вивчення конструктивно-технологічних рішень при зведенні об’єктів сільськогосподарського призначення , нормативної бази по таким об’єктам , додаткових руйнівних факторів , які виникають при експлуатації таких об’єктів.