Магістри спеціальності Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітня програма «Будівництво та цивільна інженерія»

Випускові кафедри:

Будівництва
Тел.: (044) 527-83-92
E-mail: bakulin959@ukr.net
Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Бакулін Євгеній Анатолійович

Механіки
Тел.: (044) 527-83-25
E-mail: berezovyi@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Березовий Микола Георгійович

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

ОС Магістр, семестр 1,  ECTS 2

Автор: Бакуліна Валентина Михайлівна - ст. викладач кафедри будівництва

Анотація: Дисципліна „ Інженерний захист та підготовка територій " призначена об’єднати та систематизувати науково-технічну інформацію в галузі інженерної підготовки територій, довести  та  формувати знання та навички проектування захисту територій будівель і споруд та їх комплексів у відповідності з функціональними вимогами, правовими законами України для забезпечення надійного та безпечного використання будівель і споруд.

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: МагістрСеместр:  1. ЄКТС: 4
Автор: Мар'єнков Микола Григорович - кафедра будівництва.
Анотація: 

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: МагістрСеместр:  1. ЄКТС: 4
Автор: Яковенко Ігор Анатолійович - кафедра будівництва.
Анотація: 

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОСМагістр. Семестр: 1ЄКТС: 3.
Автори: Пилипенко Андрій Петрович - доцент кафедри механіки.

Анотація: 


Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Крушельницький Віктор Васильович - старший викладач кафедри конструювання машин і обладнання.
Анотація:

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Дмитренко Євген Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.

Аннотація:  

Курс спрямований на формування базових знань та навичок виконання елементів архітектурно-конструктивних частин проекту будівель та споруд за допомогою сучасних розрахункових та графічних САПР у будівництві, які підтримують BIM-технологію – ПК «ЛІРА САПР», «САПФІР 3D»  та «Autodesk Revit». Надає знання про основні етапи проектування будівель та споруд у середовищі  програмних комплексів, які підтримують технологію імпорту/експорту даних  між собою, а також методи автоматизованого розрахунку та конструювання елементів споруд. Допомагає студентам підготуватися до професійної діяльності в області будівельного проектування в умовах сучасних інформаційних технологій.

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Хмельовська Світлана Зиновіївна - асистент кафедри надійності техніки.

nn16`mod1

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. 

ОС: Магістр. Семестр: 1. 

ECTS: 3,5.
Автор: Ромасевич Юрій Олександрович - професор кафедри конструювання машин і обладнання.

Анотація: у курсі розглядається сукупність методологічних засобів, які використовуються для підготовки та обґрунтування рішень стосовно складних проблем будівництва. Основою курсу є системний підхід та ряд методів математичних дисциплін і сучасної теорії управління.

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та цивільна інженерія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Войналович О.В. - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища; Мотрич Михайло Миколайович - доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та цивільна інженерія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Освітня програма: Освітньо-професійна, Освітньо-наукова.
Автор: Троханяк Олександра Миколаївна - доцент кафедри надійності техніки.

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Магістр. Семестр: 2ЄКТС: 2.
Автор:  Ярмоленко Микола Григорович - к.т.н., професор кафедри будівництва.

Анотація – Будівництво об’єктів сільськогосподарського призначення сьогодні , в зв’язку зі збільшенням об’єктів виробництва , стало дуже актуальним . В даному курсі передбачається вивчення конструктивно-технологічних рішень при зведенні об’єктів сільськогосподарського призначення , нормативної бази по таким об’єктам , додаткових руйнівних факторів , які виникають при експлуатації таких об’єктів.