Магістри спеціальності Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Освітня програма «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»

Випускові кафедри:

Надійності техніки
Тел.: (044) 527-87-71
E-mail: relability_chair@twin.nauu.kiev.ua
Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Новицький Андрій Валентинович

Конструювання машин і обладнання
Тел.: (044) 527-87-34
E-mail: machinebuild_centre@twin.nauu.kiev.ua
Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Ловейкін Вячеслав Сергійович

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Ревенко Юлій Іванович - доцент кафедри надійності техніки.

Курс закладає теоретичну основу обґрунтування структури та вибору методів визначення показників якості виготовлення, монтажу і високоефективного використання машин та обладнання, а також практичні  рекомендації  по  визначенню  сутності  поняття якості  і  його  кількісної  оцінки,  забезпечуючи  вміння  аналізувати  стан  і динаміку об’єкта з використанням необхідних методів та засобів аналізу.

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. Освітня програма «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва» ОС: Магістр. 

Семестр: 1. ЄКТС: 6.

АвторТроханяк Олександра Миколаївна - доцент кафедри надійності техніки.

Анотація: Курс надає студентам необхідний обсяг знань у галузі наукових досліджень, підготовці їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт.


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. МП: Технічний сервіс машин та обладнання АПК. ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ECST: 5.
Автор: Чуба В'ячеслав Володимирович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення основних принципів ресурсо- та енергозбереження при виробництві, основ розробки екологічно чистих технологій та обладнання, прогнозування виходу основної та попутної продукції та кількості викидів у навколишнє середовище, освоєння принципів та методів промислового виробництва, що дозволяють суттєво зменшити питомі витрати природних матеріальних та енергетичних ресурсів при проектуванні та виготовленні обладнання технічного сервісу.

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання АПК). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладач: Марус Олег Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Освоєння дисципліни передбачає: вивчення методів, правил і норм проектування, які забезпечують виготовлення надійних і економічних конструкцій; освоєння основних теоретичних положень проектування, умов вибору рішень, перспектив розвитку обладнання технічного сервісу і їх застосування; набуття практичних навичок з виконання пошуку перспективних проектних рішень та оформлення наукової та конструкторської документації; глибокого розгляду специфіки конструювання обладнання технічного сервісу; вивчення та опрацювання методології проектування обладнання технічного сервісу з урахуванням вимог експлуатації та виготовлення.

blank20

Спеціальності: 133 Галузеве машинобудування •(Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва); •(Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Мельник Валентина Іванівна – доцент кафедри надійності техніки.

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

NN16~8prez~8zav

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. МП: Технічний сервіс машин та обладнання АПК. ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ECST: 5.
Автор: Чуба В'ячеслав Володимирович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення основних принципів ресурсо- та енергозбереження при виробництві, основ розробки екологічно чистих технологій та обладнання, прогнозування виходу основної та попутної продукції та кількості викидів у навколишнє середовище, освоєння принципів та методів промислового виробництва, що дозволяють суттєво зменшити питомі витрати природних матеріальних та енергетичних ресурсів.

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання СГВ; Машини та обладнання СГВ). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Рибалко Вячеслав Миколайович - доцент кафедри конструювання машин і обладнання; Ляшко Анастасія Петрівна - старший викладач кафедри конструювання машин і обладнання.
Анотація: Мета дисципліни полягає у формуванні у магістрів системи знань щодо основних положень проектування технічних систем в АПК, включаючи проектування технологічних процесів створення сучасних конструкцій технічних систем; моделювання і дослідження деталей та вузлів сільськогосподарських машин, енергетичних систем; проектування, експлуатація та моніторинг технічних систем, спрямованих на заощадження енергоресурсів, використання альтернативних джерел енергії, забезпечення екологічно-чистої сільськогосподарської продукції, систем,які забезпечують нові методи переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання АПК). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Попик Павло Сергійович - старший викладач кафедри надійності техніки.

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Банний Олександр Олександрович - к.т.н., старший викладач кафедри надійності техніки.
Анотація: Здобувач освітнього ступеня "Магістр
" отримує глибокі знання з конструювання, інжинірингу та випробування обладнання сільськогосподарської техніки та її сервісного обслуговування, що базуються на теорії технічних систем, чітке розуміння етапів системної оцінки та методів випробування техніки згідно галузевих, національних та міжнародних стандартів. Передбачається чітке розуміння технічного сервісу машин та обладнання АПК. Проводиться оцінка якості ремонтованих і не ремонтованих систем, та забезпечення їх надійності.

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 8.
Автор: Попик Павло Сергійович - старший викладач кафедри надійності техніки.

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 7.
Автор: Попик Павло Сергійович - старший викладач кафедри надійності техніки.