Магістри спеціальності Карантин рослин

Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

Освітня програма «Карантин рослин»

Випускова кафедра:

Інтегрованого захисту та карантину рослин
Тел.: 527-82-12
E-mail: kaf.izkr@gmail.com
Завідувач кафедри – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Бабич А.Г.

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (ОП Карантин рослин).
ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Бабич Анатолій Григорович - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.

Анотація. Дисципіна вивчає стратегію і тактику інтегрованого захисту фітоценозів від біотичних, абіотичних та антропічних чинників на природоохоронній основі. При цьому враховуються сучасні та новітні моніторингові системи щодо корисного та шкідливого біорізноманіття згідно фаз росту і розвитку захищаючих рослин

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

Освітня програма Карантин рослин ECTS: 4

Викладач Сикало Оксана Олексіївна, доцент, к.с.-г.н.

Чернега Тетяна Олександрівна доцент, к.с.-г.н. (асистент)

Анотація: Передбачає вивчення фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва сільськогосподарської продукції. Вивчення законів про карантин  рослин в Україні та ознайомлення з  іноземним досвідом, що до правового регулювання в фітосанітарній сфері

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Карантин рослин).  ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Викладач: Сикало Оксана Олексіївна, к.с.-г.н., доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин; Чернега Тетяна Олександрівна, к.с.-г.н., доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Дисципліна передбачає оволодіння студентами знань з географії розповсюдження адвентивних шкідливих організмів з метою їх ідентифікації та експрес-діагностики шкідливих організмів.
П20

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

Освітня програма Карантин рослин ECTS: 5.

Викладач Сикало Оксана Олексіївна, доцент, к.с.-г.н.

Чернега Тетяна Олександрівна доцент, к.с.-г.н. (асистент)

Анотація: Курс передбачає вивчення біологічних особливостей регульованих шкідливих організмів лісу та лісоматеріалів, шляхів поширення та продукції, з якою можливе потрапляння на територію України; методик проведення обстеження лісових насаджень, огляду лісоматеріалів на виявлення карантинних організмів лісу та методів відбору зразків; інтегрованого управління шкідливими організмами у лісовому господарстві

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

Освітня програма Карантин рослин ECTS: 4.

Викладач Сикало Оксана Олексіївна, доцент, к.с.-г.н.

Чернега Тетяна Олександрівна доцент, к.с.-г.н. (асистент)

Анотація: Розглядаються види, які можуть бути шкідливими для зарубіжних країн. В разі їх виявлення у рослинній продукції необхідне проведення додаткових обробок.

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

Освітня програма Карантин рослин ECTS: 4

Викладач Сикало Оксана Олексіївна, доцент, к.с.-г.н.

Чернега Тетяна Олександрівна доцент, к.с.-г.н. (асистент)

Анотація: Дисципліна передбачає оволодіння студентами знань з географії розповсюдження адвентивних шкідливих організмів з метою їх ідентифікації та експрес-діагностики шкідливих організмів

Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

Освітня програма «Карантин рослин»

ОС Магістр         ECTS  4.

Автор: Сикало Оксана Олексіївна доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин, 

Анотація: Дисципліна включає вивчення основних нормативних документів які регламентують ефективне виконання різних технологічних операцій при захисті рослин, основні правові аспекти застосування різних пестицидів в рослинництві. Приділена увага порядкам проведення стандартизації та безпечності імпортування рослинницької продукції

Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

Освітня програма «Карантин рослин»

ОС Магістр         ECTS  6.

Автор: Сикало Оксана Олексіївна доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин, 

Анотація: Основним завданням дисципліни «Карантинні шкідливі організми» є вивчення особливостей біології карантинних видів комах, хвороб, бур’янів відсутніх на території України, наукового обґрунтування їх фітосанітарного ризику у разі завезення та можливої акліматизації на території нашої держави, їх шкідливість для сільського, лісового та садово-паркового господарства, потенційні екологічні та економічні збитки, як наслідок їх життєдіяльності

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Карантин рослин). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Сикало Оксана Олексіївна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Дисципліна вивчає види та методики проведення фітосанітарної експертизи: ентомологічної, фітопатологічної (мікологічної, бактеріологічної, вірусологічної), нематодологічної, гербологічної на виявлення карантинних та інших небезпечних видів комах-фітофагів, хвороб рослин, нематод і насіння бур’янів, а також їх ідентифікацією. Оволодіння методами виготовлення мікропрепаратів, зберігання зразків, а також правилами карантинної профілактики.

Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

Освітня програма «Карантин рослин»

ОС Магістр         ECTS  4.

Автор: Сикало Оксана Олексіївна доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин, 

Анотація: У курсі розглянуто міжнародні вимоги під час імпорту та експорту підкарантинної продукції, вимоги до організації, методів та термінів проведення контрольних обстежень сільськогосподарських угідь, земель не сільськогосподарського призначення з метою виявлення карантинних шкідливих організмів. Вивчають ситуації, які можуть складатись на прикордонних пунктах при проведенні огляду об’єктів регулювання, вимоги, щодо неї.

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Карантин рослин). ОС: Магістр. Семестр: 2. ESTS: 4.
Автор: Сикало Оксана Олексіївна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Шкідливі організми рослин можуть становити ризик, який піддається оцінці. Його можна зменшити шляхом запровадження технічно обґрунтованих фітосанітарних заходів, які мінімально впливатимуть на вільну торгівлю рослинами та рослинними матеріалами.

 

blank20

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Карантин рослин). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Сауляк Надія Олександрівна - асистент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.

Blank20

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин,  за освітньою програмою "Карантин рослин" (1 семестр), "Захист рослин" (2 семестр). ОС: Магістр. Семестр: 1, 2. ESTS: 4.
Автор: Чернега Тетяна Олександрівна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Вивчення дисципліни “Знезараження обектів регулювання” передбачає освоєння знань майбутніми фахівцями про основні методи знезараження, фізико-хімічні властивості фумігантів, дози, строки, експозицію, а також обладнання, яке використовується при знезараженні. Все це в майбутньому дозволить фахівцям приймати правильні рішення в здійсненні фумігаційних заходів.