Спеціальність: 101 Екологія (•Екологія та охорона навколишнього середовища; •Екологічний контроль та аудит). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄСТС: 6.
Автор: Ладика Марина Миколаївна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Мета курсу - набути знань щодо прийняття оптимальних рішень, спрямованих на комплексне використання природних ресурсів, підвищення екологічної безпеки, здійснення профілактичних заходів щодо надходження забруднюючих речовин у довкілля вимагають додаткових знань в регулюванні свідомого впливу на природні процеси та об’єкти навколишнього середовища з метою задоволення своїх потреб при умові стійкого розвитку суспільства.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Культенко Валентина Павлівна, канд. філос. наук, доцент, завідувач кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Запропонований курс покликаний відтворити філософський образ сучасної науки, світоглядні підсумки її розвитку, проблематику сучасної епістемології та перспективи становлення науки. Метою курсу є вміння скласти цілісне уявлення про засади формування та вектори розвитку сучасного наукового знання.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладачі: Ракоїд Олена Олександрівна - доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності; Сальнікова Анна Валеріївна - старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Дисципліна Цивільний захист спрямована на вивчення та засвоєння студентами знань щодо структури цивільного захисту населення в Україні, функції держави у збереженню життя і здоров’я населення. Особлива увага приділяється правам та обов’язкам громадян під час надзвичайних ситуацій різного рівня та походження. Одержання спеціальних знань дозволить студентам краще та швидше адаптуватись до підходів цивільного захисту населення у звичайних умовах, на підприємстві на робочому місці.
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища); 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладачі: Данилова Тетяна Вікторівна - доцент кафедри філософії; Кравченко Алла Григорівна - доцент кафедри філософії.
Annotation: Studying the specifics of the philosophy of science and innovation development as a special type of human knowledge and as an academic discipline. The main stages of the historical development of the major trends and methodological techniques solve the main problems of philosophy of science based on the comparative characteristics of classical and nonclassical are considered.
Philosophy of Science and Innovation Development