Спеціальність: •101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища); •162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 2; 3.
Автори: Самарський А.Ю., Супрун А.Г.
Викладачі: Культенко Валентина Павлівна, доцент кафедри філософії.
Анотація: Запропонований курс покликанийвідтворити філософський образ сучасної науки, світоглядні підсумки її розвитку, проблематику сучасної епістемології та перспективи становлення науки. Метою курсу є вміння скласти цілісне уявлення про засади формування та вектори розвитку сучасного наукового знання.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2009к

Спеціальність: 101 Екологія (•Екологія та охорона навколишнього середовища; •Екологічний контроль та аудит). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄСТС: 6.
Автор: Ладика Марина Миколаївна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Мета курсу - набути знань щодо прийняття оптимальних рішень, спрямованих на комплексне використання природних ресурсів, підвищення екологічної безпеки, здійснення профілактичних заходів щодо надходження забруднюючих речовин у довкілля вимагають додаткових знань в регулюванні свідомого впливу на природні процеси та об’єкти навколишнього середовища з метою задоволення своїх потреб при умові стійкого розвитку суспільства.

Рік останньої атестації: 2020

Курс викладається студентам факультету захисту рослин, біотехнологій та екології.
Спеціальність: Всі. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Рудень Денис Миколайович - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

NN20`9lek

Спеціальність: •101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища; Екологічний контроль та аудит); •162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр.  Семестр: 2; 1. ЄКТС: 1; 3.
Автори: Ракоїд Олена Олександрівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності; Кудрявицька Аліна Миколаївна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Blank16`7lek'7zav

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища); 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладачі: Данилова Тетяна Вікторівна - доцент кафедри філософії; Кравченко Алла Григорівна - доцент кафедри філософії.
Annotation: Studying the specifics of the philosophy of science and innovation development as a special type of human knowledge and as an academic discipline. The main stages of the historical development of the major trends and methodological techniques solve the main problems of philosophy of science based on the comparative characteristics of classical and nonclassical are considered.

Philosophy of Science and Innovation Development