Магістри спеціальності Економіка підприємства

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Економіка підприємства»

Випускові кафедри:

Економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка
Тел.: (044) (044) 527-81-01
E-mail: dibrova@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Рогач Світлана Михайлівна

Підприємництва та організації агробізнесу
Тел.: (044) 527-86-60
E-mail: dibrova@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Ільчук Микола Максимович

Економіки праці та соціального розвитку
Тел.: (044) 527-82-69
E-mail: dibrova@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Єрмаков Олександр Юхимович

Глобальної економіки
Тел.: (044) 527-86-48
E-mail: dibrova@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Вдовенко Наталія Михайлівна

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 2; 1. ЄКТС: 5; 4.
Автор: Коновал Іван Андрійович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Кравченко Анна Станіславівна - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.

NP09`mod1

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства), 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 1, 2. ЄКТС: 5.
Автор: Фурса Анатолій Васильович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні основи виробничих систем та методика оцінки економічної ефективності виробництва продукції рослинництва і тваринництва.

П16

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Збарський Василь Кузьмич - професор кафедри маркетингу і міжнародної торгівлі.
Викладач: Томашевська Ольга Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Томашевська Ольга Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Микицей Тереза Дмитрівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.

Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Данілочкіна Оксана Валеріївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Курс «Комп'ютерні технології в обліку, оподаткуванні і аудиті» належить до обов'язкових дисциплін, які забезпечують формування знань та навиків студентів з вирішення облікових питань з застосуванням комп’ютерної техніки, використання сучасних інформаційних систем у бухгалтерському обліку. Визначення методів, способів та прийомів ведення обліку господарських операцій в комп’ютерній програмі «1С:Підприємство 8.3» (основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, заробітної плати, розрахунків з контрагентами, фінансового результату тощо), що необхідно кожному керівнику будь-якого структурного підрозділу підприємства. Узагальнення інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства для складання фінансової звітності та прийняття управлінських рішень.

Рік останньої атестації: 2020к

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Єрмаков Олександр Юхимович - завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку; Нагорний Віталій Володимирович - асистент кафедри економіки праці та соціального розвитку.

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Рогач Світлана Михайлівна, завідувач кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

П20'1lek

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Садко Михайло Григорович - доцент кафедри інформаційних систем.
Анотація: Використання баз даних та сучасних програмних засобів для вирішення різноманітних управлінських задач за допомогою економіко-математичних методів та моделей.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: За вибором університету. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Мрачковська Надія Костянтинівна, Березовська Людмила Олексіївна.
Анотація: В дисципліні розглядаються питання оподаткування підприємств за галузевою структурою. Вивчення курсу дає можливість студентам набути знання щодо особливостей податкового законодавства з питань справляння податків і зборів з підприємств різних галузей економіки та фізичних осіб, а також виконувати розрахунки податкових зобов’язань та оформляти податкову звітність.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). 

ОС: Магістр. Семестр: 1ЄКТС: 4.
Автор: Мірзоєва Тетяна Володимирівна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Нагорний Віталій Володимирович - доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку.

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Гребеннікова Альона Анатоліївна - доцент кафедри економіки.

Анотація: Розглядаються системи та методи формування та управління людськими ресурсами, питання розвитку трудового потенціалу, ефективного функціонування внутрішньофірмового ринку праці, планування, підбору та адаптації персоналу, ефективного управління трудовим колективом, соціального захисту населення, стимулювання до професійного розвитку та вирішення трудових конфліктів тощо.

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Балан Олександр Дмитрович - доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку.