Магістри спеціальності Економіка

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Прикладна економіка»

Випускові кафедри:

Економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка
Тел.: (044) (044) 527-81-01
E-mail: dibrova@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Рогач Світлана Михайлівна

Підприємництва та організації агробізнесу
Тел.: (044) 527-86-60
E-mail: dibrova@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Ільчук Микола Максимович

Економіки праці та соціального розвитку
Тел.: (044) 527-82-69
E-mail: dibrova@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Єрмаков Олександр Юхимович

Глобальної економіки
Тел.: (044) 527-86-48
E-mail: dibrova@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Вдовенко Наталія Михайлівна

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Анотація: Курс є самостійним, завершеним курсом. Метою курсу є формування навички усного та письмового спілкування англійською мовою у ситуаціях, пов'язаних зі спеціальністю "Економіка" для спеціалізації "Прикладна економіка", а також поглиблення знань про граматику, стилістику та функціонування ділової англійської мови.

Рік останньої атестації: 2017
Автори курсу: Пастернак Тетяна Анатоліївна

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Кірейцева Олена Василівна - доцент кафедри глобальної економіки.

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.
Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Сокур Лариса Володимирівна - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук; Михальчишина Лариса Гаврилівна - доцент кафедри глобальної економіки.

NN20`5prez`zav`bank20

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка).

 ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Чебан І.В. - аспірант кафедри глобальної економіки.

Діброва Анатолій Дмитрович - д.е.н., професор кафедри глобальної економіки, декан економічного факультету
Анотація: 

Спеціальність:
• 051 Економіка (Економіка підприємства; Міжнародна економіка);
• 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит; Аналітично-облікове та правове забезпечення бізнесу);
• 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит; Корпоративні фінанси);
• 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
ОС: Бакалавр. ЄКТС: 6.
Автори: Нагорний Віталій Володимирович - доцент кафедри економіки; Рубан Ольга Олександрівна - доцент кафедри економіки.

Анотація: Репутація вітчизняних компаній все більше залежить не тільки від їхньої прибутковості, вартості акцій, якості продукції але й від їхньої активності у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Тому вітчизняні компанії дедалі більше уваги приділяють питанням сталого розвитку та інтеграції соціальної відповідальності у загальну стратегію розвитку. Під час вивчення дисципліни ми опрацьовуємо питання  формування підприємницької позиції, орієнтованої на економічні, соціальні та екологічні аспекти; розвитку базових навичок самостійного прийняття рішень / вирішення проблем на основі принципів етики та відповідальності в житті та бізнесі.

Рік останньої атестації: 2023