Магістри спеціальності Економіка

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Прикладна економіка»

Випускові кафедри:

Економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка
Тел.: (044) (044) 527-81-01
E-mail: dibrova@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Рогач Світлана Михайлівна

Підприємництва та організації агробізнесу
Тел.: (044) 527-86-60
E-mail: dibrova@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Ільчук Микола Максимович

Економіки праці та соціального розвитку
Тел.: (044) 527-82-69
E-mail: dibrova@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Єрмаков Олександр Юхимович

Глобальної економіки
Тел.: (044) 527-86-48
E-mail: dibrova@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Вдовенко Наталія Михайлівна

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Пастернак Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: Курс є самостійним, завершеним курсом. Метою курсу є формування навички усного та письмового спілкування англійською мовою у ситуаціях, пов'язаних зі спеціальністю "Економіка" для спеціалізації "Прикладна економіка", а також поглиблення знань про граматику, стилістику та функціонування ділової англійської мови.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Адміністративний менеджмент ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Буряк Аліна Вікторівна - доцент кафедри фінансів.

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Кірейцева Олена Василівна - доцент кафедри глобальної економіки.

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Сокур Лариса Володимирівна - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук; Михальчишина Лариса Гаврилівна - доцент кафедри глобальної економіки.

NN20`5prez`zav`bank20

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка).

 ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Чебан І.В. - аспірант кафедри глобальної економіки.

Діброва Анатолій Дмитрович - д.е.н., професор кафедри глобальної економіки, декан економічного факультету
Анотація: 

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Михальчишина Лариса Гаврилівна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Регіональні економічні програми та програми сприяння розвитку є галуззю наукових знань про економіку регіонів, закономірності і особливості розвитку господарства в умовах конкретної території за рахунок реалізації регіональних економічних програм. Дисципліна формує теорію і методичні основи комплексного аналізу соціально-економічного розвитку регіону для обґрунтування вирішення завдань регіональної економічної політики в Україні.

Робоча програма курсу РЕП.pdfРобоча програма курсу РЕП.pdf

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Наконечна Катерина Віталіївна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Курс сприятиме студентам у поглибленні знань із процесів децентралізації, створення об'єднаних територіальних громад вивчення позитивного досвіду зазначеного процесу в нашій та інших країнах. Насьогодні ця інформація є необхідною, оскільки бракує інформації в якому напрямі потрібно проводити дані реформи.

Спеціальність: 

  • 051 Економіка (Економіка підприємства; Міжнародна економіка); 
  • 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит; Аналітичнео - облікове та правове забезпечення бізнесу); 
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит; Корпоративні фінанси).  
  • 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ОС: Бакалавр.  ЄКТС: 5.
Автори: Єрмаков Олександр Юхимович - професор кафедри економіки; Нагорний Віталій Володимирович - доцент кафедри економіки; Рубан Ольга Олександрівна - асистент кафедри економіки.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 1, 2. ECTS: 4.
Автор: Собченко Т.С. - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Розглядаються методологічні принципи статистичного моделювання та прогнозування соціально-економічних явищ процесів, різні модифікації моделей динаміки, структури і взаємозв'язків, умови адаптації їх до специфіки об'єктів моделювання. Аналітичні можливості та межі застосування конкретних моделей ілюструються на прикладах, різних за соціально-економічним змістом та інформаційною базою.

Рік останньої атестації: 2017