Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Заразна патологія тварин). Кваліфікація: Доктор філософії. Семестр: 1. ECTS: 5.

Анотація: в курсі викладено основні положення паразитоценології.

Авториі: Прус Михайло Петрович - професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії; Галат Марина Владиславівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії, Семенко Олена Валентинівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії; Пашкевич Ірина Юріївна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії. 

П20

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Заразна патологія тварин). Кваліфікація: Доктор філософії. Семестр: 1. ECTS: 5.
Викладачі: Прус Михайло Петрович - професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії; Галат Марина Владиславівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії;С еменко Олена Валентинівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії; Пашкевич Ірина Юріївна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.

П20

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна репродуктологія). ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЕСТS: 8.
Автор: Вальчук Олександр Анатолійович - завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Дисципліна вивчає вивчає перебіг фізіологічних і патологічних процесів у репродуктивних органах і молочній залозі ссавців, їх регуляцію, розробляє методи біотехнології відтворення, діагностики, прогнозування, лікування і профілактики акушерських, гінекологічних та андрологічних хвороб сільськогосподарських, домашніх, промислових і диких тварин.

blank20

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ECТS: 5.
Автор: Грушанська Наталія Геннадіївна - професор кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються питання вивчення наукових основ  клінічних, лабораторних та інструментальних методів дослідження тварин, функціонального стану окремих органів і систем, механізмів та закономірностей розвитку і перебігу внутрішніх хвороб, хірургічних патологічних станів та порушень репродукції тварин з метою розроблення способів їхньої діагностики, лікування і профілактики.

blank19

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ECТS: 5.
Автор: Грушанська Наталія Геннадіївна - професор кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: У курсі розглядаються  питання наукового обгрунтування  клінічної діагностики незаразних хвороб тварин з  використанням неінвазивних методів.

blank19

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Доктор філософії. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Ковпак Віталій Васильович, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Пропонована дисципліна покликана ознайомитись з процесами наукового дослідження, його структурою та методами. Виробити у дослідника вміння застосовувати нові методи досліджень, в основі яких знаходяться ідеї і принципи системного підходу; навчитися проводити дослідження; інтерпретувати результати наукової діяльності.

П20