Бакалаври спеціальності Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

Освітньо-професійна програма «Журналістика»

Випускова кафедра: Журналістики та мовної комунікації

Тел.: (044) 527-83-63

E-mail: ukr_eng_kaf@ukr.net

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Костриця Наталія Миколаївна