Магістри спеціальності Соціальна робота

Спеціальність 231 «Соціальна робота»

Освітня програма «Соціально-психологічна реабілітація»

Випускова кафедра: Соціальної роботи та реабілітації

Тел.: (044) 527-80-73

E-mail: socpedagogy@ukr.net

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, доцент Сопівник Ірина Віталіївна

Спеціальність: 231 «Соціальна робота»

ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4

Викладач: Варава Олена Борисівна, к. пед. наук, ст. викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації

Анотація: Метою вивчення курсу є формування у здобувачів систематизованого та цілісного уявлення про основні засади діяльності реабілітаційних закладів; підготовка до роботи з людьми з обмеженими можливостями; набуття умінь та навичок виконання найпростіших медичних втручань з медичної та фізичної реабілітації клієнтів; ознайомлення з основними медичними реабілітаційними технологіями та специфікою роботи соціального працівника у складі мультидисциплінарної команди фахівців щодо реабілітації осіб з інвалідністю.Спеціальність: 231 «Соціальна робота»

ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4

Викладач: Варава Олена Борисівна, к. пед. наук, ст. викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації

Анотація: Предметом вивчення Програми є невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти основними медичними знаннями та практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у загрозливому стані – при гострих захворюваннях, при загостренні станів, пов’язаних з інвалідністю, при нещасних випадках, травмах, пораненнях та внаслідок впливу екзогенних чинників. Спеціальність: 231 «Соціальна робота»

ОС: Магістр Семестр: 2ЄКТС: 4

Викладач: Варава Олена Борисівна, к. пед. наук, ст. викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації

Анотація: оволодіння здобувачами освітньо-професійної програми «Соціально-психологічна реабілітація» медичними знаннями і компетентностями, що дозволять кваліфіковано організовувати реабілітаційний процес; надавати на сучасному рівні послуги медичного та соціального супроводу осіб, що потребують їх в домашніх умовах; асистувати в якості члена медико-санітарної бригади під час лікувального процесу в умовах стаціонару; надавати екстрену домедичну допомогу при невідкладних станах, викликаних соматичними захворюваннями чи екзогенними чинниками.Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітаці). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Міхеєва Оксана Юріївна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації, кандидат педагогічних наук.
Анотація: Ознайомлення студентів з основними характеристиками базових технологій соціальної роботи, визначення сутності та особливостей процесу технологізації реабілітації різних отримувачів послуг, розробка алгоритмів професійної діяльності суб’єктів соціальної роботи за напрямами соціально-педагогічної реабілітації; усвідомлення та прийняття стратегій та моделей реабілітації у соціальній роботі.

Соціальна реабілітація та «зелена соціальна робота»

blank20

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація; Соціальна робота). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Сопівник Ірина Віталіївна - завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації, професор.

Організація реабілітаційної роботи з різними соціальними групами

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Викладач: Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація; Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Витриховська Оксана Петрівна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: Курс передбачає вивчення особливостей створення і розміщення соціальної реклами з урахуванням позитивного вітчизняного та зарубіжного досвіду; ознайомлення зі структурою та функціями рекламних засобів с точки зору соціальної роботи, вивчення прикладного програмного забезпечення для створення та ефективного використання рекламних засобів у соціальній роботі.

Рік останньої атестації: 2014

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 8.
Автор: Тверезовська Ніна Трохимівна - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Управління реабілітаційними установами та закладами надання соціальних послуг

Спеціальність 231 Соціальна робота

ОС Магістр. Семестр 2. ЕСТС 4

Викладач: Демченко Ірина Іванівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації