Магістри спеціальності Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»
Освітня програма «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Випускова кафедра: Соціальної роботи та інформаційних технологій в освіті
Тел.: (044) 527-80-73
E-mail: socpedagogy@ukr.net
Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, доцент Вікторова Леся Вікторівна

 Спеціальність:   011 «Освітні, педагогічні науки» ОС: Магістр. Семестр:  1. ECTS: 4.

Лектор:  Шишкіна Марія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор  кафедри інформаційних технологій.

Анотація: Метою курсу є формування у студентів поглибленого знання, уміння і навичок в галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з використанням смарт-технологій і інтерактивних засобів навчання у майбутній професійній діяльності, формування теоретико-методичної бази знань із раціонального застосування смарт-технологій й практичних навичок їх використання в навчально-виховному процесі закладів освіти.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи, Інформаційно-комунікаційні технології в освіті)

ОС Магістр Семестр: 2 ЄКТС: 4

Викладач: Биховченко Валентина Петрівна, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту

Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни «Організація проектної діяльності» є формування знань і навичок щодо особливостей управлінської діяльності в проектноорієнтованих організаціях. В процесі вивчення дисципліни будуть розглянуті наступні теми: Проект як об’єкт управління. Сутність проектної діяльності; Сучасні інструменти проектного менеджменту; Планування змісту та структури проект; Мережеве та календарне планування проектів; Формування проектної команди; Управління ресурсним забезпеченням проектів; Планування якості проекту; Планування комунікацій проекту.Спеціальність:  011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті). ОС: Магістр. Семестр:  1. ECTS: 6.
Лектор:  Кучай Олександр Володимирович, д-р пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Мультимедійні технології в освіті» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо ефективного використання сучасних  мультимедійних  технологій в науковій, організаційній, методичній та навчально-виховній складових професійної діяльності  викладача вищого навчального закладу. Під час вивчення дисципліни у студентів формується уявлення про сучасні можливості офісного та педагогічного програмного забезпечення та напрями його використання у практичній діяльності викладача ЗВО, а також вміння правильно і свідомо користуватися обчислювальною технікою, вміти раціонально використовувати можливості коп’ютерних технологій щодо створення та впровадження комп’ютерних засобів підтримки навчального процесу та науково-методичної роботи викладача

Спеціальність:  011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор:  Кучай Олександр Володимирович, д-р пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є надання студентам необхідного обсягу знань у галузі наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, магістерської роботи, дисертації

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор, гарант програми: Руслан Васильович Сопівник, д.п.н., доцент, завідувач кафедри педагогіки.

Викладач: Діра Наталія, асистент кафедри педагогіки

Спеціальність: 011 Освітні педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Прохорчук Олександр Михайлович - доцент кафедри педагогіки.
Анотація:
Метою розробки даної дисципліни є вивчення студентами особливостей роботи із електронними навчальними середовищами, а також специфіки методичної діяльності у віртуальних середовищах.

blank19

Спецальність: 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Кучай Олександр Володимирович - доцент кафедри педагогіки.

blank20'4res

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Кучай Олександр Володимирович - доцент кафедри педагогіки.

NP20'7res

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Роганов Максим Максимович - асистент кафедри педагогіки.

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті). ОС: Магістр. Семестр: 2.
Автор: Кучай Олександр Володимирович - доцент кафедри педагогіки.

NP`7prez`2res