Обов'язкові дисципліни для ОС Магістр спільні для всіх освітніх напрямків

Анотація: Економічна сутність, характер і головні компоненти аграрної політики, окремі заходи фінансово-кредитної, податкової, цінової політики в аграрному секторі. Теоретичні засади аграрної політики держави та аграрна політика окремих іноземних країн та їх блоків. Особливості формування та основні напрями аграрної політики України.

Спеціальність: •121 Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення інформаційних систем); •122 Комп'ютерні науки (Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Голуб Белла Львівна - завідувач кафедри комп'ютерних наук, доцент.
Викладач: Сватко Віталій Володимирович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.

NN18

Спеціальність: •121 Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення інформаційних систем); •122 Комп'ютерні науки (Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Голуб Белла Львівна - доцент, завідувач кафедри комп'ютерних наук.
Анотація: Технології DataMining. Технологія DataMining, методи Data Mining для вирішення класифікації, регресії, пошуку асоціативних правил, кластеризації. Використання DataMining при побудові аналітичних систем.

Спеціальність: •121 Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення інформаційних систем); •122 Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи і технології; Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Бородкін Георгій Олексійович - старший викладач кафедри комп’ютерних наук.

NN16'5lek'9zav'0bank

Спеціальності: •051 Економіка (Економічна кібернетика); •122 Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи і технології); •122 Комп’ютерні науки (Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Мокрієв Максим Володимирович - доцент кафедри інформаційних та дистанційних технологій.
Анотація: Курс присвячений створенню веб-застосунків з використанням технологій HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL. Також розглядаються сучасні технології AJAX та Прогресивні веб-застосунки, біліотека jQuery та каркаси Angular і Node.js.

Рік останньої атестації: 2018