Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Монашненко Анна Миколаївна - асистент кафедри іноземної філології і перекладу.

Blank16'

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Тарасенко Ростислав Олександрович - професор кафедри соціальної роботи та реабілітаці.
Анотація: Метою його викладання є теоретична і практична підготовка магістрів щодо проектування і використання електронних інформаційних ресурсів з метою створення структурованих дидактичних матеріалів та здійснення інформаційної підтримки навчального процесу з викладання фахових дисциплін, забезпечення відповідних навичок використання об'єктно-орієнтованого дистанційного навчального середовища Moodle для управління навчальними ресурсами.

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Тарасенко Ростислав Олександрович - професор кафедри соціальної роботи та реабілітації.
Анотація: В курсі розглядаються питання комплексного використання інструментальних засобів автоматизації перекладацької діяльності, забезпечення високої якості і швидкості виконання замовлень на переклад і передачі його замовнику відповідно до його вимог; проектування і використання електронних інформаційних ресурсів з метою створення структурованих дидактичних матеріалів та здійснення інформаційної підтримки навчального процесу з викладання іноземної мови; забезпечення відповідних навичок використання об'єктно-орієнтованого дистанційного навчального середовища Moodle для управління навчальними ресурсами.

Рік останньої атестації: 2018

Спецыальність: 035 Філологія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Личук Марія Іванівна - доктор філологічних наук, професор.
Анотація: Об’єктом вивчення є явища вербальної комунікації як організованої системи з певним інвентарем елементів та функціонально зумовленими структурованими відношеннями між ними.

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 4.
Автор: Виговська Світлана Володимирівна - доцент кафедри педагогіки.

Педагогіка та психологія вищої школи

Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 035 Філологія. ОС:Магістр. Семестр:1. ЄКТС:4.
Викладач: Амеліна Світлана Миколаївна - завідувач кафедри іноземної філології і перекладу.

Викладач: Монашненко Анна Миколаївна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

NN1'7lek`2zav

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Монашненко Анна Миколаївна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.
NN20`4lek`2zav`30bank

Спеціальність: 035 Філологія (Переклад). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Амеліна Світлана Миколаївна - завідувач кафедри іноземної філології і перекладу.

Викладач: Монашненко Анна Миколаївна, доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Викладач: Амеліна Світлана Миколаївна - завідувач кафедри іноземної філології і перекладу.

NN16'lek'prez