Магістри спеціальності Публічне управління та адміністрування
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»
Випускова кафедра: Публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва
Тел.: (067) 708-36-79
E-mail: public_admin@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, доцент Приліпко Сергій Михайлович