Спеціальність: 053 Психологія. 

ОС: Магістр. Семестр 2. ЄКТС 6

Викладач: Зелінська Ярослава Цезарівна - доцент кафедри психології

Спеціальність 053 "Психологія"

ОС: Магістр. Семестр 2. ESTS 4

Викладач: Ржевський Геннадій Миколайович - доцент кафедри психології

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автори: Мартинюк Ірина Анатоліївна, Шмаргун Віталій Миколайович.

Анотація: Навчальна дисципліна "Психологія стресу" призначена для ознайомлення студентів з особливостями та закономірностями протікання стресових станів, та розвитку уміння майбутніх психологів надавати психологічну допомогу клієнтам у стресових станах.