Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: PhD. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Балановська Тетяна Іванівна, професор, завідува кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського.
Анотація: Метою дисципліни "Управління людськими ресурсами" є формування у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії сучасного управлінського мислення та системи теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення управління людськими ресурсами в організації.
Рік останньої атестації: 2017