Спеціальність: 102 Хімія; Профілі: Неорганічна хімія, Екологічна безпека  ОС: PhD. Семестр: 2. ESTS: 4.
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонаорганічної хімії та якості води.
Анотація

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення аспірантів із необхідними знаннями про організацію та проведення наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, створення наукових публікацій та написання дисертаційної роботи і її захисту.


Спеціальність: 102 Хімія; Профілі: Екологічна безпека  

ОС: PhD. Семестр: 2. ESTS: 5.
Автор: Войтенко Лариса Владиславівна – доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань з питань нормування якості води як засобу виробництва для різних галузей аграрного сектора, рибництва та переробки сільськогосподарської продукції, одержання практичних навичок виконання аналітичних досліджень параметрів якості води та їхнього комплексного оцінювання.


Спеціальність: 102 Хімія; Профілі: Екологічна безпека  

ОС: PhD. Семестр: 2. ESTS: 5.
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань з аналітичної хімії біогенних елементів і їх природних та штучних сполук, що можуть визначати  якість окремих об’єктів  навколишнього середовища або якість довкілля в цілому, в тому числі і агросфери.