Спеціальність: 
•051 Економіка (Економіка підприємства); 
•071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 
•072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит), 
•076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Муравський Олексій Андрійович -  к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування.
Анотація: 
З появою Інтернету світ почав стрімко змінюватися, до того ж темп змін постійно зростає. Децентралізація в інформаційних системах стала не просто черговою віхою технологічної еволюції, як це було у випадку з появою рідинно-кристалічних моніторів і відмовою людей від звичних моніторів з електронно-променевою трубкою, вона пропонує кардинально новий підхід, який здатний змінити принципи людської взаємодії. Це особливо помітно, коли йдеться про політичний устрій чи забезпечення довіри до банківської системи, платіжної системи, систем організації фінансів. Устрій традиційних облікових систем не дозволяє користувачам бути впевненими у цілісності та достовірності отриманих даних – усе,що залишається, це довіряти. До появи Bitcoin всі фінансові системи були закритими і захищалися «традиційними» методами: за допомогою фаєрволів, систем контролю доступу тощо. Поява Bitcoin показала, що фінансова система може не тільки існувати без єдиного центру прийняття рішень, але також бути прозорою для всіх та дозволяти проводити її аудит, при цьому забезпечуючи приватність платежів користувачів та гарантуючи за допомогою математики надійну роботу за заданими правилами. Вміння користуватися цими фінансовими технологіями є піонерними навичками для фінансистів, а враховуючи, що студенти неекономічних спеціальностей мають менше базових знань, вмінь та компетенцій у сфері фінансових відносин, для них посилюється актуальність засвоєння курсу «Все про блокчейн, біткоїна та криптовалюти». У швидкозмінному світі у виграші будуть ті спеціалісти і громадяни, які швидше за інших навчаться користуватися новітніми фінансовими технологіями і інструментами.

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС:  Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Лабенко О.М. - доцент кафедри фінансів.
Анотація:  Project finance is the funding (financing) of long-term infrastructure, industrial projects, and public services using a non-recourse or limited recourse financial structure. The debt and equity used to finance the project are paid back from the cash flow generated by the project. Project financing is a loan structure that relies primarily on the project's cash flow for repayment, with the project's assets, rights, and interests held as secondary collateral. Project finance is especially attractive to the private sector because companies can fund major projects off-balance sheet (OBS).


Спеціальність: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Діброва А.Д. - професор кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук; Сокур Л.В. - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук; 

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). 

ОС: Магістр. Семестр: 2; 1. ЄКТС: 5; 4.
Автор: Коновал Іван Андрійович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства), 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 5.
Автор: Фурса Анатолій Васильович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні основи виробничих систем та методика оцінки економічної ефективності виробництва продукції рослинництва і тваринництва.

Рік останньої атестації: 2021

Спеціальності: •051 Економіка (Економіка підприємства, Прикладна економіка); •051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Вдовенко Н.М. - завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України; Богач Л.В. - старший викладач кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук.

Анотація: Курс присвячений засвоєнню глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні  процеси,  сутності чинників глобалізації, форм прояву глобалізації; особливостей глобальної економіки,  розробленню стратегічних заходів для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 051 Економіка

ОС: Магістр. Семестр: 1; 2. ECTS: 5.
Автор: Маршалок Михайло Станіславович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Основною метою курсу є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення конкурентоспроможності підприємств та управління нею в сучасних умовах господарювання. 

Спеціальність: За вибором університету

ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Мрачковська Надія Костянтинівна, Березовська Людмила Олексіївна.
Анотація: В дисципліні розглядаються питання оподаткування підприємств за галузевою структурою. Вивчення курсу дає можливість студентам набути знання щодо особливостей податкового законодавства з питань справляння податків і зборів з підприємств різних галузей економіки та фізичних осіб, а також виконувати розрахунки податкових зобов’язань та оформляти податкову звітність.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Долженко Інна Іванівна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: Завданням дисципліни є вивчення теоретичних та організаційних засад податкового законодавства і менеджменту; набуття навичок контрольної роботи податкових органів, умінь роз’яснювати положення податкового законодавства, розв’язувати дискусійні питання, подавати пропозиції щодо його вдосконалення.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальності: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). 

ОС: Магістр. Семестр: 2ЄКТС: 5.
Автори: Скрипник Г.О. - к.е.н., доцент кафедри фінансів

Анотація: в курсі розглядається сутність та основні принципи здійснення публічних закупівель в Україні, етапи планування та реалізації процедур закупівель, здійснення закупівельної діяльності в якості замовника та учасника торгів, процес підготовки та затвердження тендерної документації, аспекти розкриття та розгляду тендерних пропозицій, а також механізм оскарження закупівель.


Спеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

ОС: Магістр. Семестр: 2; 3. ECTS: 5.
Автор: Барановська Оксана Дмитрівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Основною метою курсу є формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації універсальних проектів з метою досягнення ефективного існування та розвитку організації.

Рік останньої атестації: 2019