Спеціальність: Журналістика. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Ренська Індіра Іванівна, доцент кафедри англійської філології.

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Бикова Ольга Миколаївна - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
П22

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.

Анотація: Курс «Екологічний піар» передбачає надання здобувачам фаху знань про екологію, екологічний піар та розвинути екологічне мислення й практичні навички в підготовці авторських медіапроєктів з екологічного піару.

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.

Автор: Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.

Анотація: Курс передбачає сформувати у студентів систему знань з теорії та практики комунікації, навчити основним принципам та засобам здійснення зв’язків з громадськістю, виробити навички самостійного планування PR-кампаній.

Автор курсу: Семашко Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, професор.

Курс призначений для магістрів І року навчання спеціальності «Журналістика».

Мета курсу – сформувати у студентів систему знань, вмінь та навичок у галузі організації та проведення наукових досліджень; методологічну та наукову культуру.

Спеціальність: 061 Журналістика (Журналістика). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Гаврилюк Віталій Петрович, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни «Організація проектної діяльності» є формування знань і навичок щодо особливостей управлінської діяльності в проектноорієнтованих організаціях. В процесі вивчення дисципліни будуть розглянуті наступні теми: Проект як об’єкт управління. Сутність проектної діяльності; Сучасні інструменти проектного менеджменту; Планування змісту та структури проект; Мережеве та календарне планування проектів; Формування проектної команди; Управління ресурсним забезпеченням проектів; Планування якості проекту; Планування комунікацій проекту.
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Харчук Олександр Олександрович - доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації.

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.

Мета курсу – сформувати у здобувачів вищої освіти теоретичні знання і практичні навички у сфері професійної етики та доброчесності, необхідні для журналістської та дослідницької діяльності.

Автор: Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Магістр. Семестр 1. ЄКТС

Автор: Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри журналістики та мовної комунікації Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація. Мета курсу – сприяти фаховій інтелектуальній та універсальній підготовці фахівців із високою морально-етичною та психологічною стійкістю в сучасних надскладних умовах інформаційного прискорення, інформаційного ґешефту, інформаційно-психологічних спецоперацій та інформаційних воєн з урахуванням національних і глобальних викликів системи ЗМК, інтеграції традиційних і новаторських теоретико-методологічних підходів. Курс «Теорія соціальних комунікацій» орієнтований на те, щоб дати студентам базові теоретичні знання й практичні навички для оцінювання інформаційних властивостей під час  пошуку, створення, збереження, розповсюдження соціальної інформації.