Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3 (5).
Викладач: Попрозман Наталія Василівна, д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна дозволяє вивчити теоретичні засади, методологію дослідження соціально-економічних процесів економіко-математичними методами, що є предиспозицією прийняття ефективних управлінських рішень.
Рік останньої атестації: 2016