Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (2-3). ЄКТС: 2,5 (5).
Викладач: Солод Надія Володимирівна - канд. хім. наук, доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.
Анотація: При вивченні дисципліни в 2 семестрі передбачено 75 год (2,5 кредити), в тому числі : лекцій  - 15 год; лабораторних - 30 год; самостійної роботи - 30 год.

У курсі "Аналітична хімія: Якісний аналіз" розглядаються основні поняття якісного хімічного аналізу; якісні реакції виявлення основних катіонів та аніонів; способи усунення впливу сторонніх йонів; способи розділення йонів у розчині при їх якісному визначенні. Проходження даного курсу студентами дасть їм змогу отримати навики виконання базового хімічного експерименту, які допоможуть їм добре засвоїти профілюючі дисципліни, а в професійній роботі кваліфіковано вибирати і використовувати методи аналізу сировини, готової продукції та методи поточного контролю виробництва.