Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 3 (Ск). ECTS: 4; 6 (Ск).
Автор: Наливайко Віталій Адамович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна фахової підготовки майбутніх інженерів-електриків. Предметом вивчення дисципліни є методика та приладове забезпечення визначення технічного стану електрообладнання. Мета дисципліни: Формування системи практичних навиків, необхідної для інженера-електрика.
Доступ: Закритий.

Діагностування електрообладнання

Рік останньої атестації: 2016