Галузь знань: 01 Освіта; 09 Біологія; 10 Природничі науки; 12 Інформаційні технології; 13 Механічна інженерія; 14 Електрична інженерія; 15 Автоматизація та приладобудування; 16 Хімічна та біоінженерія; 18 Виробництво та технології; 20 Аграрні науки та продовольство; 21 Ветеринарна медицина. ОС: Доктор філософії. Семестр: 1. ECTS: 4.
Розробники: Лахно Валерій Анатолійович - професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж; Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Викладач: Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Курс призначений для аспірантів першого року навчання.