Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ECTS: 5 (10).
Автори: Худолій Л.М. - завідувач кафедри банківської справи і страхування, професор; Шевченко Н.Ю. - доцент кафедри банківської справи та страхування.
Анотація: У курсі розглядаються питання про сутність і форми прояву фінансів, механізм функціонування фінансових відносин та їх оптимізацію у суспільстві, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інститутів, засади формування і функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи.

Рік останньої атестації: 2016