Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 2.
Автори: Мельник Вікторія Вікторівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; Базиволяк Світлана Михайлівна - доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: У курсі вивчаються класифікація, поширення, біологічні особливості декоративних птахів різних видів; особливості годівлі, утримання, розведення та відтворення птахів в умовах особистих, фермерських, присадибних, мисливських господарств, зоологічних парків тощо.

П20