Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа і страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 1 (Ск). ECTS: 5.
Автори: Файчук Ольга Валеріївна
Викладач: Лемішко Олена Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів.
Анотація: Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємств суттєво впливає на фінансове становище країни в цілому. Належне функціонування фінансового механізму неможливе без відповідно підготовлених фахівців, які були б обізнані з теоретичними та практичними аспектами організації фінансової діяльності.

Рік останньої атестації: 2017