Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ECTS: 2; 2,5 (Ск).
Лектор: Микицей Тереза Дмитрівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Викладач: Собченко Тетяна Степанівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Курс передбачає вивчення теоретичних основ економічного аналізу й подальшого їх використання для оцінки та аналізу конкретних питань, показників діяльності підприємства. Розглядаються питання значення економічного аналізу в управлінні виробництвом, його роль і розвиток, основні категорії й види економічного аналізу, методи й прийоми аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств, інформаційна база та організація аналітичної роботи. Розкриваються питання з техніко-економічного й фінансового аналізу, методів аналізу та оцінки окремих показників.

Рік останньої атестації: 2016