Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Буряк Аліна Вікторівна - доцент кафедри фінансів.
Анотація: курс розглядає теоретичні основи та практичні проблеми фінансової діяльності підприємств приватної, колективної, комунальної, державної власності та з іноземними інвестиціями різної форми організації бізнесу (АТ, ТОВ, ТДВ, ПП, кооперативів, організацій, благодійних фондів та інших). Висвітлюється механізм формування стартового капіталу, фінансування за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел, реорганізації, фінансового контролінгу, зовнішньоекономічної діяльності та фінансового планування.

Рік останньої атестації: 2020