Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Тракай Володимир Григорович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Окушко Олександр Володимирович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Захисні заходи при нормальному та аварійному режимах роботи електроустановок. Безпека праці при монтажі, ремонті та експлуатації електроустановок. Блискавкозахист сільськогосподарських об'єктів.

Безпека праці в енергоустановках

Рік останньої атестації: 2017