Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Лектор: Голубєва Тетяна Анатоліївна, к.с.-г.н., доцент кафедри годівлі тварин і технології кормів ім. П. Д. Пшеничного.
Викладач: Уманець Дмитро Петрович, к.с.-г.н., доцент кафедри годівлі тварин і технології кормів ім. П. Д. Пшеничного. Пітера Владислав Олексндрович, доктор філософії, асистент кафедри годівлі тварин і технології кормів ім. П.Д.Пшеничного.
Анотація: Метою курсу є формування знань з технології кормів, оцінки їх поживної цінності та організації повноцінної годівлі тварин.