Спеціальнсть: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Наливайко Віталій Адамович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна є базовою для майбутніх інженерів-електриків. Предметом вивчення дисципліни є нормативні документи з проектвання та будівництва енергетичних об'єктів.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2017