Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (5-6). ECTS: 3 (10).
Розподіл годин: Лекції - 8, Лабораторні заняття - 18, Самостійна робота - 64. Підсумковий контроль: Залік.
Анотація: У курсі розглядаються питання номенклатури продукції з плодів, овочів та ягід, коротка характеристика всього асортименту, що виготовляється з даної сировини, та вимог до готової продукції.
Силабус

Рік останньої атестації: 2019
Автори курсу: Крижова Ю.П.