Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 3 (6). Навчальна практика: 1 ECTS.
Автор: Шевченко Лариса Василівна - професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька.
Анотація. Дисципліна вивчає структуру і функції природного середовища, основні екологічні поняття, закони і екологічні чинники, які визначають якість та безпечність харчових продуктів. Санітарне значення діяльності тваринницьких об'єктів, відходи галузі і створювані ними екологічні проблеми, вплив на природне середовище, знешкодження відходів, як спосіб оздоровлення довкілля, способи зниження екологічних ризиків в системі "від лану до столу". Загальні особливості функціонування закритих і відкритих зооекосистем, санітарні проблеми тваринництва та способи їх вирішення, законодавство у сфері екології.

Рік останньої атестації: 2018