Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства);  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 5 (Ск); 6. ЄКТС: 5; 6 (Ск); 4.
 Автор: Коновал Іван Андрійович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Рік останньої атестації: 2020