Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика, Цифрова економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-6). ЕCTS: 4 (8).
Викладач: Рогоза Наталія Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Курс 'Дослідження операцій' забезпечує вивчення математичних методів ефективного управління різними організацій­ними системами та їх практичне застосування.


Рік останньої атестації: 2020