Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Баклавр. Семестр: 6, 8. ECTS: 4.
Автор: Коваленко Лариса Вікторівна - старший викладач кафедри економіки праці та соціального розвитку.
Анотація: У межах дисципліни викладаються теоретичні, методичні та прикладні питання, пов'язані з організацією праці, яка є об'єктивною необхідністю й невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Головною метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів розуміння основ організації праці в сучасних умовах, використання форм та систем оплати праці.