Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Дяченко Юлія Анатоліївна - асистент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Програма курсу вивчає механізм організації і технології здійснення біржової діяльності товарних бірж в нашій країні та в країнах з ринковою економікою.


Рік останньої атестації: 2020