Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кроп Павло Борисович - доцент кафедри адміністративного менеджмету та ЗЕД.