Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (Німецька мова та друга іноземна). ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (1-5). ЄКТС: 2 (11).
Автор: Білоус Наталія Вячеславівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

blank20