Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4 (1-8). ЄКТС: 5 (11).
Автор: Поліщук Олександр Сергійович - доцент кафедри романо-германських мов та перекладу.
Автор: Завдання навчальної дисципліни - розвиток навичок та вмінь перекладу з англійської мови на українську та з української на англійську текстів різної тематики в усній та письмовій формі. Кваліфікований перекладач-бакалавр, окрім професійних навичок та вмінь та високого рівня практичної мовної компетенції, повинен мати поглиблені знання стосовно системної організації мови та добре організовані фонові знання, що мають відношення до країн мови, що вивчається.