Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Викладач: Нагорна Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: У результаті вивчення дисципліни студенти орієнтуватимуть у особливостях розвитку маркетингу, формуванні та удосконаленню елементів комплексу маркетингу вітчизняних підприємств, вивченні поведінки споживачів, використанні маркетингового інструментарію, сегментації споживчих ринків, позиціонуванні товарів, формуванні товарної та цінової політики підприємств, формування системи збуту та використання марктеингових комунікацій.