ЗемлеустрійСпеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.  

Автор: Сторожук Світлана Володимирівна, доктор філософських наук, професор кафедри філософії.  

Анотація: Навчальна дисципліна передбачає засвоєння основних тенденцій розвитку гуманітарного дискурсу у різних цивілізаційних вимірах та засадних для певного історичного періоду філософських проблем. Їх знання та розуміння формує вміння пояснювати особливості сучасного світогляду, аналізувати основні тенденції розвитку соціуму, вести суперечки і відстоювати свою позицію, спілкуватися в конфліктній ситуації, вміння слухати і вести бесіду, публічно відстоювати позицію, сформовану на основі якісного опрацювання фактичного матеріалу, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, актуальні на сучасному рівні соціокультурного буття. Дисципліна формує здатність діяти соціально відповідально та свідомо у будь-якій конкретній ситуації.