Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 2ECTS: 4.

Автор: Омельчук Анатолій Олександрович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.

Анотація: Основна мета дисципліни полягає в засвоєнні студентами комплексу питань щодо забезпечення надійної та економічної роботи систем електропостачання та дотримання вимог щодо якісної електроенергії, вивчення студентами методів обґрунтування параметрів систем електропостачання АПК, дослідження та оптимізації режимів їх роботи, дослідження сумісності сучасного електрообладнання в системах електроспоживання АПК, підготовки студентів до дослідження та розвитку систем електропостачання АПК.